รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลภาพกิจกรรม » รายละเอียดข้อมูล

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ๓/๖๐

วันที่ของกิจกรรม : 19 พ.ค. 2560

การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ๓/๖๐

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ โดยมีรองอธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านธำรง ธวัชวะชุม) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมกิจการผู้สูงอายุ เข้าร่วมในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชั้น ๓ อาคาร ๖๐ ปี กรมประชาสงเคราะห์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ภาพ/ข่าว : ฌาณวิทย์ คงคาเขตร ศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการผู้สูงอายุ

คลังภาพ (Gallery)
pic_20172505145819_1.jpgpic_20172505145820_2.jpgpic_20172505145820_3.jpgpic_20172505145820_4.jpgpic_20172505145821_5.jpgpic_20172505145821_6.jpgpic_20172505145821_7.jpgpic_20172505145821_8.jpgpic_20172505145821_9.jpgpic_20172505145821_10.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ