รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

ประจำปี 2559 : นายเสนาะ อูนากูล

วันที่ของข่าว : 4 เม.ย. 2559

Share

 

          นายเสนาะ อูนากูล

           ประวัติ นายเสนาะ อูนากูล เกิดวันที่ 24 กรกฎาคม 2474 ที่จังหวัดชลบุรี บิดาเป็นผู้สร้าง "ตลาดหนองมน" เป็นบุตรชายคนเล็กของพี่น้องทั้งหมด 8 คน สมรสกับคุณหญิงนงนุช อูนากูล

 

คลังภาพ (Gallery)
pic_20160404165345_1.jpgpic_20160404165345_2.jpgpic_20160404165345_3.jpgpic_20160404165346_4.jpg
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ