รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ

โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมฯ ผู้สูงอายุ

ปี 2559 : นางเมือง รอมแปง (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ปี 2559 : นางตุ้ย อินต๊ะ (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ปี 2559 : นางสม ปัญญามัง (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ปี 2559 : นายหน่อ สาธิ (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ปี 2559 : นายบุญทา มาลัย (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ปี 2559 : นางบุญยวง นวลอินทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์

ปี 2559 : นายคำ ภักดี (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ปี 2559 : นายเปิ๊บ ติ๊บหลวง (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ปี 2559 : นายสุข แก้วจันทร์ (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ปี 2559 : นางยวง ใจยา (พมจ.เชียงใหม่)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาด

ปี 2559 : นางกาสิน นาเมืองรัก (พมจ.สกลนคร)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสามัคคีพัฒนา

ปี 2559 : นางนาง วรรณวงค์ (พมจ.สกลนคร)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา

ปี 2559 : นางไกร แสงกำเลิศ (พมจ.สกลนคร)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลบงใต้

ปี 2559 : นางบัวพาน สวัสดี (พมจ.สกลนคร)

เขตรับผิดชอบ : สำนักงานเทศบาลตำบลสว่างแดนดิน

ปี 2559 : นายคุณ เหมะธุลิน (พมจ.สกลนคร)

เขตรับผิดชอบ : องค์การบริหารส่วนตำบลค้อเขียว


เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ