รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

14 ก.ย. 2560 : เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ข่าวเด่น

นายสมคิด สมศรี อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เปิดเผยถึงกรณีการแชร์ข้อมูลทางสังคมโซเชียลมีเดีย (ไลน์) ว่าจะมีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,200 - 1,500 บาท โดยให้นำบัตรประชาชนไปลงทะเบียนและบางส่วนระบุว่าได้รับเงินมาแล้วนั้น ว่า เรื่องดังกล่าวไม่เป็นความจริง โดยจะเป็นการเพิ่มให้เป็นสวัสดิการเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยใช้ฐานข้อมูลจากทะเบียนผู้มีรายได้น้อยของกระทรวงการคลัง ซึ่งจะจ่ายให้เฉลี่ยรายละประมาณ 100 – 200 บาทต่อเดือน

eGoverment Forum2017

19 มิ.ย. 2560 : โครงการ eGovernment Forum 2017 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นต์ แจ้งวัฒนะ ข่าวเด่น

โครงการ eGovernment Forum 2017 ด้วยกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI)เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน eGovernment Forum 2017

3 มิ.ย. 2559 : เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ของ สค. ข่าวเด่น

เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ของ สค. ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

2 มิ.ย. 2559 : กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

4 เม.ย. 2559 : กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด 'เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ' ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

17 พ.ย. 2558 : กรมกิจการผู้สูงอายุ กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559

กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดอบรมเตรียมตัวก่อนเกษียณบุคลากรภาครัฐ ประจำปี 2559 จำนวน 6 รุ่น ณ ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ