รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559

วันที่ของข่าว : 4 เม.ย. 2559

Share

 

          กรมกิจการผู้สูงอายุ ได้กำหนดจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ปี 2559 ขึ้นภายใต้แนวคิด "เดินหน้าประเทศไทยไปกับผู้สูงอายุ" ในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

 

 

ข่าว : กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ