รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

กรมกิจการผู้สูงอายุ ขอเชิญสมัครทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

วันที่ของข่าว : 2 มิ.ย. 2559

Share

 

          สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย กรุงเทพฯ ได้เปิดรับสมัครทุน Endeavour Scholarships and Fellowships ซึ่งเป็นทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559 สามารถตรวจสอบข้อมูลแล้วสมัครรับทุนได้ที่ https://internationaleducation.gov.au/endeavour

          ทุน Endeavour Scholarships and Fellowships มีทั้งหมด 4 ประเภทคือ

          - ทุนปริญญาโทและปริญญาเอก

          - ทุนเพื่อการวิจัย

          - ทุนอาชีวศึกษาและฝึกอบรม

          - ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร

          โดยมอบให้แก่นักศึกษา นักวิจัย ข้าราชการ และบุคคลทั่วไปใน 125 ประเทศทั่วโลก

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ