รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

เชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ของ สค. ข่าวเด่น

วันที่ของข่าว : 3 มิ.ย. 2559

Share

          กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ได้จัดโครงการประกวดภาพถ่ายและคลิปวิดีโอครอบครัว "สานรัก สานใจ ครอบครัวไทยเข้มแข็ง" ขึ้น กรมกิจการผู้สูงอายุ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวดโดยมีหลักเกณฑ์การประกวดและรายละเอียดตามเอกสารที่เกี่ยวข้อง

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ