รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

วันที่ของข่าว : 31 มี.ค. 2560

Share

เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ

ประกาศรับสมัคร

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานโครงการศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติผู้สมัคร

   1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 45 ปี

   2. คุณวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขา

   3. มีประสบการณ์ในงานด้านการพัฒนาสังคม สวัสดิการสังคม หรืองานจิตอาสาด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวข้องกับงานด้านผู้สูงอายุ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

   4. มีสุขภาพแข็งแรง และมีความพร้อมที่จะร่วมปฏิบัติงานในพื้นที่ต่างจังหวัด

 

            ผู้สนใจสามารถติดต่อขอสมัครด้วยตนเอง พร้อมนำส่งหลักฐานประกอบการรับสมัครประกอบด้วย ประวัติส่วนตัวโดยย่อ คุณวุฒิการศึกษา สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน พร้อมรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ณ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ) ภายในวันที่ 18 เมษายน 2560 โทร 0 2642 4339 ต่อ 301

 

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ