รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » แผนการดำเนินงาน

แผนความต่อเนื่อง กรมกิจการผู้สูงอายุ (Business Continuity Plan : BCP)

โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมกิจการผู้สูงอายุ

แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

โดย กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมกิจการผู้สูงอายุ

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ