รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » ค้นหา

ค้นหา

มีรายการข้อมูลทั้งหมดจำนวน 1439 รายการ
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2559
สรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2559
โดย ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค กรมกิจการผู้สูงอายุ
eGoverment Forum2017
โครงการ eGovernment Forum 2017 วันที่ 16-17 สิงหาคม 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนเซ็นต์ แจ้งวัฒนะ
โครงการ eGovernment Forum 2017 ด้วยกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI)เป็นเจ้าภาพร่วมจัดงาน eGovernment For
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการของกรมกิจการผู้สูงอายุ
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป
แบบรายงานผลโครงการ กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ (สศส.) ปี 2560
โดย กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ประจำเดือนพฤษภาคม 2560
"รื้อบ้าน สร้างเขื่อน สร้างชุมชนให้คนคลอง" ชุมชนเลียบคลองสอง
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ ชุมชนเลียบคลองสอง โซน ๑ (ท่าทราย) เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุ
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ๓/๖๐
การประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดูแลผู้สูงอายุ ๓/๖๐
เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการบูรณาการจัดทำมาตรฐานการดู
เข้าสัมภาษณ์
เข้าสัมภาษณ์"เก๋าไม่แก่...วาไรตี้วัยเก๋า" การจ้างงานผู้สูงอายุ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๖.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) ให้คณะผู้แทนจากรายการ "เก๋าไม่แก่...วาไรตี้วัยเก๋า" เข้า
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๗๙)
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดลุย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในกา
มอบบ้านพอเพียงชนบทในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๙๑ ครัวเรือน
มอบบ้านพอเพียงชนบทในจังหวัดราชบุรี จำนวน ๑๙๑ ครัวเรือน
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพอเพียงชน
การประชุมผ่านระบบ conference ร่วมกับ ศูนย์ฯ ๑๒ ศูนย์
การประชุมผ่านระบบ conference ร่วมกับ ศูนย์ฯ ๑๒ ศูนย์
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ conference ร่วมกับ ศูนย์พัฒนากา
การจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ ๒/๖๐
การจัดทำประเด็นข้อมูลเพื่อพัฒนางานด้านผู้สูงอายุไทย ครั้งที่ ๒/๖๐
เมื่อวันพุธที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. ประธานสมาคมสภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (นายแพทย์วิชัย โชควิว
ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All
ข้อตกลงความร่วมมือ โครงการแอพพลิเคชั่นคนไทยมีบ้าน : Home for All
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว) พร้อมด้วยรัฐมนต
การประชุม Focus Group ในประเด็น
การประชุม Focus Group ในประเด็น "การเตรียมความพร้อมรองรับสังคมผส.
เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เขต ๑๒ (ท่านวันเพ็ญ สุวรรณวิสิฏฐ์) เป็นประธานใ
เตรียมการต้อนรับท่านรมว.พม. และคณะ ที่จะมาตรวจเยี่ยมกรมผส.
เตรียมการต้อนรับท่านรมว.พม. และคณะ ที่จะมาตรวจเยี่ยมกรมผส.
เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมผอ.กอง/ศปก.ผส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที
การประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๑
การประชุม เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณ ปี ๒๕๖๑
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๒.๓๐ น. ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ท่านไมตรี อินทุสุต) เป็นประธานในการประชุม เพื่อรับฟังข้อ
"สังคมสูงวัย ทัศนคติการอยู่ร่วมกันตามศักยภาพ ในยุค ๔.๐" ปี ๒๕๖๐
เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เข้าร่วมเสวนาเวทีสื่อสาธารณะ รับฟังเชิงสถานการณ์ประเด็น "สั
กอร.ชค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
กอร.ชค. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ (ท่านสมคิด สมศรี) เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานกองอำนวยการร่วมพัฒนาที่อยู่

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ