รวมลิงค์ตัวช่วยเหลือการเข้าถึงเว็บไซต์

เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
แผนและผลการดำเนินงาน
คลังความรู้
ประชาสัมพันธ์
บริการ
หน้าแรก » รายการข้อมูลถาม-ตอบ (Q&A) » รายละเอียดข้อมูล

รายละเอียดข้อมูลระบบกระดานสนทนา (Q&A)

ขอข้อมูลสถิติจำนวนผู้สูงอายุรายจังหวัดล่าสุด ปี 2560 ค่ะ

เรียน จนท.ที่เกี่ยวข้อง

 

ทางจังหวัด/ส่วนภูมิภาคมีความจำเป็นและต้องการสถิติอ้างอิง

ของผู้สูงอายุรายจังหวัด ว่าจังหวัดตนเองอยู่ในลำดับใด มีปัญหาทางสังคมและมิติอื่นๆ อะไรบ้าง

ข้อมูลเหล่านี้ขาดแคลน/หายากมากๆ ทางผู้บริหารจังหวัด+หน่วยงาน/องค์กรมีต้องการมาก รบกวนขอทางกรมกิจการผู้สูงอายุ ชี้แจงด้วยค่ะ

 

ขอบคุณมากค่ะ

 

โดย anann9@hotmail.co.th โพสเมื่อ 09 มี.ค. 60 13:11:13

ความคิดเห็นที่1

เรียน anann9@hotmail.co.th

            สำหรับข้อมูลสถิติผู้สูงอายุ รบกวนติดต่อสำนักงานสถิติแห่งชาติ ที่อยู่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 2 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กทม. 10210
                โทรศัพท์ 0 2142-1234 บริการข้อมูลโทร: 0 214-17500-03 อีเมล์ : services@nso.go.th

               ขอบพระคุณครับ


 

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โพสเมื่อ 10 มี.ค. 60 15:07:24

ความคิดเห็นที่2

ทำไมกรมกิจการผู้สูงอายุ จึงไม่มีข้อมูลผู้สูงอายุปัจจุบันเลยทั้ง ๆ ที่เป็นภารกิจหลักที่จะต้องดำเนินการ

(กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ยังมีข้อมูลรายงานข้์อมูลสถานการณ์ด้านคนพิการในประเทศไทย ถึงปี 2560 (มาจากการลงทะเบียนขอรับเบี้ยความพิการ)

การหาข้อมูลก็

1) ประสานขอจากสำนักงานสถิติแห่งชาติมาไว้หน้าเวปก็ได้ หรือติดลิงค์ (ไม่ใช่แนะให้คนที่มาขอจากกรมผู้สูงอายุ ไปขอที่อื่นแทน) และ/หรือ

2) นำข้อมูลจากการลงทะเบียนเบี้ยยังชีพมาใส่ก็ได้ ก็หมายเหตุว่า ข้อมูลมาจากไหนเท่านั้น ถ้าตัวเลขไม่ตรงกัน กรมผู้สูงอายุก็จะได้ไปวางแผนการทำงาน เพื่อตรวจสอบหาสาเหตุว่า ทำไมถึงไม่ตรงกัน เช่น ผู้สูงอายุเป็นผู้ป่วยติดเตียงมาลงทะเบียนไม่ได้ หรือไม่รู้หนังสือ ไม่ทราบข่าวสาร ฯลฯ)

หมายเหตุ มันเป็นระเบิดเวลาจริง ๆ (ระเบิดเวลาลูกใหญ่  ที่งวดเข้ามาทุกที ปัญหาที่ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ “สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์” (Complete Aged Society )ในอีก 8 ปีข้างหน้า หรือปี 2564 ที่จะมีถึง 1 ใน 5 จากที่ไทยเข้าสู่สังคม ผู้สูงอายุ (Ageing Society) มาแล้วโดยมีสัดส่วนคนอายุ 60 ปีขึ้นไปถึง 10% เมื่อปี 2543 (ตามนิยามองค์การสหประชาชาติ) และคาดจะเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอด (Super Aged Society) คือมากถึง 30 % ในอีก 20 ปี หรือปี 2578 )

ตามที่ระบุในสถานการณ์ผู้สูงอายุ ของกรมกิจการผู้สูงอายุ เพราะแค่ข้อมูลผู้สูงอายุในปัจจุบัน กรมสูงอายุยังไม่มีเลย สงสัยจริง ๆ จะวางแผนทำงานได้อย่างไรโดยไม่มีข้อมูล หรือวางแผนโดยการคาดเดาข้อมูล หน้าเวป มีแต่จัดงานรดน้ำผู้สูงอายุ อบรมสัมมนา .... ประกวด ขอทุน ก็ชวนให้สงสัยว่า มัน คือ ระเบิดเวลาจิง ๆ เพราะสิ่งที่ทำมันเป็นปลายเหตุ ถ้าต้นเหตุยังไม่มีเวลาไปดู ก็ลองไปศึกษาดูแนวทางการจัดทำข้อมูลคนพิการของกรมส่งเสริมฯ คนพิการ กระทรวงเดียวกันก่อน กรมสูงอายุทำหน่วยเดียวไม่พอหรอก ยังมีภาครัฐและเอกชนอยากจะช่วยทำงานด้านผู้สูงอายุ แต่ไม่ข้อมูลปัจจุบันมาอ้างอิงตรวจสอบวางแผนเลย

โดย อนิจจัง โพสเมื่อ 17 เม.ย. 60 08:08:31

ความคิดเห็นที่3

ข้อมูลประชากรแยกตามรายจังหวัด และแยกตามอายุ มีอยู่ที่เว็บไซต์กรมการปกครอง (dopa.go.th) ครับ

ขณะนี้กำลังให้เจ้าหน้าที่ รวบรวมข้อมูล และจำแนกเฉพาะข้อมูลผู้สูงอายุเป็นรายจังหวัด นำมาเผยแพร่ให้รับทราบ

ต้องขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย

โดย กองยุทธศาสตร์และแผนงาน โพสเมื่อ 24 เม.ย. 60 15:41:17

ความคิดเห็นที่4

ขอ สอบถาม เรื่อง การตรวจสอบมาตรฐานของสถานดูแลผู้สูงอายุ   ไม่ทราบว่า จริงเท็จประการใด มีเอกสารให้ศึกษา หรือแนะนำ เกณฑ์การตรวจมัยคะ

 

โดย รัศมี โพสเมื่อ 26 เม.ย. 60 16:23:09

ความคิดเห็นที่5

laugh   ขอบคุณมากๆนะครับ

 

**   สาระน่ารู้   **

 

 

โดย ประชิม โพสเมื่อ 19 ก.ค. 60 21:36:05

บันทึก
เกี่ยวกับเรา
หน่วยงานในสังกัด
นโยบาย กฏหมาย
คลังความรู้
แผนและผลการดำเนินงาน
ประชาสัมพันธ์
บริการ