ติดต่อเรา

       กรมกิจการผู้สูงอายุ

       อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6

       เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

       โทรศัพท์ : 02-6424336-9

       e-mail : [email protected][email protected]

 

ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน

ลำดับ ชื่อหน่วยงาน ชื่อหัวหน้าหน่วยงาน ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ เบอร์โทรสาร
1 ราชการบริหารส่วนกลาง(อธิบดี) อยู่ระหว่งสรรหา อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424901 ต่อ 414 02-6424307
2 ราชการบริหารส่วนกลาง(รองอธิบดี) นางสาวชวนชม จันทะวงษ์ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424336-39 ต่อ 223 02-6424307
3 ราชการบริหารส่วนกลาง(ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านผู้สูงอายุ) อยู่ระหว่งสรรหา อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 7 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424901 ต่อ 316 02-6424337
4 กลุ่มตรวจสอบภายใน นางสาวพรทิพย์ ลิขิตชล อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424338 ต่อ 218 02-6424338 ต่อ 218
5 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร นายจรัส อังกาบ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424338 02-6424307
6 สำนักงานเลขานุการกรม นางสาวกนกวรรณ เหลืองมงคลเลิศ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02- 6424901 ต่อ 402 02-6424307
7 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน นางกันตา ดีเติม อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424337 -
8 กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424339 ต่อ 301 02-6424339 ต่อ 305
9 กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ กองบริหารกองทุนผู้สูงอายุ เลขที่ 255 อาคารพิชเยนทรโยธิน ภายในบริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 02-3546100 062-5948106 02-3546107
10 กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุ อาคารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ชั้น 6 เลขที่ 1034 ถนนกรุงเกษม แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 02-6424355 ต่อ 108 02-6424354 ต่อ 100
11 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางแค ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค เลขที่ 813 ถนนเพชรเกษม กม.ที่ 11 หมู่ 15 แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 02-4131141 02-4551590
12 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางละมุง จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-241121 038-241857
13 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปรกรณ์ (เชียงใหม่) ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่) เลขที่ 1 ถนนมูลเมือง ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 053-278573 053-281206
14 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านทักษิณ จังหวัดยะลาเลขที่ 62 ถนนสุขยางค์ ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000 073-274487 073-274256
15 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนะเวศม์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เลขที่ 200/11 หมู่ 2 ระหว่าง กม.25-26 ตำบลบ่อโพง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 094-2641888 035-743077 035-743207
16 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เลขที่ 132 หมู่ 2 ตำบลปากคลอก อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110 076-529699 -700 076-529546
17 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เลขที่ 2/1 ถนนหลังเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 089-5691327 043-393457 043-393458
18 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่ 229 บ้านโกรกขี้หนู หมู่ 3 ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 044-182560-1 093-3967337 044-182560
19 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดนครพนม เลขที่ 101 หมู่ที่ 13 ถนนสายนครพนม-ท่าอุเทน กม.ที่ 20 ตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม 48120 042-0500556 063-9635936 042-0500556
20 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดสงขลา เลขที่ 45 หมู่ที่ 4 ตำบลจะแหน อำเภอสะบ้าย้อย จังหวัดสงขลา 90210 074-801930 089-5994479 074-801931
21 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 9/1 หมู่ที่ 2 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 02-5771958 02-5771815
22 ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุจังหวัดลำปาง เลขที่ 120 หมู่ที่ 1 ถนนลำปาง-แจ้ห่ม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 52000 054-825576 081-8781267 054-825577
23 ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี เลขที่ 40 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150 038-111724-6 038-111727
24 ราชการบริหารส่วนกลาง(รองอธิบดี) นางสาวบุษยา ใจสว่าง 081-174-5061