สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 3 สิทธิและสวัสดิการของผู้สูงอายุ

  2. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 2 การเตรียมพร้อมสำหรับผู้สูงอายุ

  3. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 1 สถานการณ์ผู้สูงอายุในปัจจุบัน

  4. หลักสูตรการดูแลผู้สุงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 5 การส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 8 อ

  5. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 6 โรคและกลุ่มอาการที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ

  6. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 8 การใช้ยาในผู้สูงอายุ

  7. หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นเบื้องต้น : ตอนที่ 4 เจตคติต่อผู้สูงอายุ

  8. การเปลี่ยนแปลงในผู้สูงอายุ

  9. The Oldie Idol รุ่นใหญ่ไฟกะพริบ EP. 88 ออกอากาศ 11 มีนาคม 2566

  10. ทำไมฉันถึงภูมิใจในพื้นดินที่มีแต่กองขยะ | พรทิพย์ เทียนทรัพย์ | TEDxBangKhunThian

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง