สื่อที่น่าสนใจ

รายการวีดีโอ
  1. การสร้าง Prime Time ให้ชีวิตด้วยแนวคิดบวก คุยกับ ดร.วิทย์ สิทธิเวคิน | มนุษย์ต่างวัยTalk 2 EP.2

  2. กฎ 6 ข้อบูสต์พลังชีวิต ยืดอายุ ‘ศุภวุฒิ สายเชื้อ’ | Health is the New Wealth EP.6

  3. Midlife ไม่ Sick 50 ปี แล้วยังมีพลัง - นพ.ประเวช ตันติพิวัฒนสกุล | มนุษย์ต่างวัย Talk 2023

  4. มนุษย์เราเกิดมาทำไม อยู่ไปเพื่ออะไร? ขัดเกลาความคิดกับ "พระอาจารย์ชยสาโร” | มนุษย์ต่างวัยTalk 2 EP.1

  5. ผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี 2567

  6. "แก๊งฮ่องกง" แฝงตัวกลางห้างส่งSMSหลอกดูดเงิน | 9 เม.ย. 67 | ไทยรัฐนิวส์โชว์

  7. รายการ “92.5” สัมภาษณ์ อผส. ประเด็น: งานวันผู้สูงอายุ​แห่งชาติ​และ​วัน​แห่ง​ครอบครัว​ ประจำปี​ 2567

  8. กระทรวง พม. จัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567

  9. กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวง พม. นำผู้สูงอายุชมภาพยนตร์ “หลานม่า” GDH

  10. ปุ๊ อัญชลี จงคดีกิจ | ปลุกไฟวัยเก๋า (Happy Senior) EP.5 (ฉบับCut)

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง